Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Dịch vụ Dân sự

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO CÓ ĐIỀU KIỆN LÀ GÌ? QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?
Việc tặng cho tài sản có thể không kèm điều kiện hoặc kèm theo một điều kiện nhất định. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi t...
Xem thêm »
Ngân hàng phá sản liệu người gửi tiết kiệm có rút được tiền?
Một ngân hàng bị phá sản điều này có thể xảy ra do ngân hàng mất khả năng thanh toán hoặc vì ngân hàng không còn đủ tài sản lưu động để thực hiện c&aacut...
Xem thêm »
HỢP ĐỒNG VAY TIỀN
Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về hợp đồng vay tiền mà Bộ luật Dân sự 2015 mới chỉ quy định về khái niệm hợp đồng vay tài sản Theo đó, Điều 463 Bộ luật dân sự 2015 q...
Xem thêm »
NHỮNG XÃ NÀO ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỂ CẤP BIỂN SỐ XE CHO NGƯỜI DÂN?
Trước đây việc đăng ký, cấp biển số xe máy được thực hiện bởi công an cấp huyện nhưng từ ngày 21/5/2022, thẩm quyền này đã được trao lại cho công an cấp xã. Tuy nhiên không ph...
Xem thêm »
MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, ...
Xem thêm »
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ BẢO VỆ
Hợp đồng thuê bảo vệ là một dạng của hợp đồng dịch vụ.  Trong xu hướng phát triển của xã hội, dịch vụ bảo vệ đang là nhu cầu lớn của các cá nhân, tổ chức nhằm đảm bảo an toàn v...
Xem thêm »
MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THUÊ TÀU DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRÊN TÀU
Hiện nay, xu hướng lựa chọn du lịch càng trở nên phổ biến, các ngành dịch vụ phát sinh từ lĩnh vực này cũng trở nên đa dạng hơn. Để tạo ấn tượng tốt về chất lượng dịch vụ, cũng như hạn chế những rủi r...
Xem thêm »
MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là một trong những loại hợp đồng phổ biến hiện nay. Theo đó, các bên sẽ thỏa thuận cụ thê về việc bên cho thuê chuyển giao đất cho thuê để sử dụng trong một t...
Xem thêm »
Thủ tục tái thẩm trong xét xử vụ án dân sự
Căn cứ theo Điều 351 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định: “Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có t&...
Xem thêm »
THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM THEO BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM
Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ quy định tại Điều 326 có vi ...
Xem thêm »
Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án dân sự cấp phúc thẩm
Bản án xét xử sơ thẩm vụ án dân sự nếu không có kháng nghị (của Viện kiểm sát), kháng cáo (của cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan...
Xem thêm »
Trình tự phiên toà sơ thẩm dân sự theo Bộ luật tố tụng dân sự Việt Nam
Chưa có 1 quy định, định nghĩa về phiên toàn sơ thẩm dân sự tại Việt Nam hiện nay. Nhìn chung, phiên tòa sơ thẩm dân sự là phiên tòa đầu tiên, là một giai đoạn độ...
Xem thêm »
Di chúc có cần công chứng không ?
Di chúc là văn bản thể hiện mong muốn của cá nhân về cách phân chia tài sản cá nhân đó có được sau khi chết. Nhiều người chọn lập di chúc tại văn phòng cô...
Xem thêm »

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .