Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Kiến thức Tố tụng

Những biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự
   Để bảo đảm hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế trong tố tụng h&igrav...
Xem thêm »
Những biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự
   Biện pháp ngăn chặn là một trong những biện pháp hỗ trợ cho cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ việc. Vậy có những biện pháp ngăn chặn nào trong tố tụng hình sự...
Xem thêm »
Thành phần hội đồng xét xử gồm những ai?
   Hội đồng xét xử là Hội đồng gồm các Thẩm phán và các Hội thẩm nhân dân do Tòa án có thẩm quyền lập ra để nhân danh Nhà nước trực tiếp x&eacut...
Xem thêm »
Thủ tục rút gọn trong tố tụng dân sự tại phiên tòa sơ thẩm hiện nay
   Thủ tục rút gọn là thủ tục tố tụng được áp dụng để giải quyết vụ án dân sự có đủ điều kiện với trình tự đơn giản hơn. Vậy pháp luật hiện nay quy định thủ tục rút gọn trong ...
Xem thêm »
Chứng cứ là gì? Quy định về nguồn chứng cứ trong vụ án
   Chứng cứ là những gì có thật, tồn tại khách quan và được thu thập một cách hợp pháp. Vậy các ngành luật hiện nay quy định về chứng cứ như thế nào? Sau đ&a...
Xem thêm »
Quy định về kháng cáo bản án sơ thẩm hiện nay
   Kháng cáo bản án sơ thẩm là quyền của đương sự và những chủ thể khác được pháp luật quy định trong trường hợp không đồng ý với phán quyết của Tòa án cấ...
Xem thêm »
Cơ quan tiến hành tố tụng gồm những cơ quan nào?
   Cơ quan tiến hành tố tụng là những cơ quan nhà nước được pháp luật xác định là chủ thể của các quan hệ tố tụng và được giao những quyền và nghĩa vụ tố tụng nhất định. Vậy ...
Xem thêm »
NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHỨNG MINH, CHỨNG CỨ TRONG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ HIỆN HÀNH
Chứng minh và chứng cứ là một trong các chế định quan trọng nhất của Bộ luật tố tụng dân sự (BLTTDS). Thực tế trong thời gian vừa qua, chế định này đã bộc lộ nhiều những bất cập dù cho BLTTDS năm 201...
Xem thêm »
Yêu cầu áp dụng biện pháp phong toả tài sản của người có nghĩa vụ
Nhằm bảo vệ tài sản, sức khoẻ, chứng cứ,… đương sự có quyền yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, mà phổ biến là biện pháp phong toả tài sản của người...
Xem thêm »
Một phiên toà dân sự được hoãn bao nhiêu lần ?
Một phiên tòa dân sự phải được xét xử kịp thời trong thời hạn do pháp luật quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, phiên tòa vẫn có thể được hoãn. Vậy, một phiê...
Xem thêm »
"Nguyên tắc suy đoán vô tội" là gì?
Hiến pháp năm 2013 đánh dấu bước phát triển mới trong quy định về nguyên tắc suy đoán vô tội. Các bản Hiến pháp và pháp luật Việt Nam trước đó quy định về nguyên tắc ...
Xem thêm »
Những trường hợp phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng
Một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự là bảo đảm sự vô tử của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải từ chối tiến hà...
Xem thêm »
Vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự
Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong thực hành quyền côn...
Xem thêm »
Hiệu lực về không gian và thời gian của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam
Khi nhắc đến hiệu lực của một đạo luật là nói đến vấn đề đạo luật đó được áp dụng trên phạm vi lãnh thổ nào, được áp dụng đối với ai (hiệu lực về không gian) và đạo luật đó...
Xem thêm »
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong tố tụng hình sự Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng là cơ quan có thẩm quyền tiến hành các hoạt động giải quyết thông tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự theo q...
Xem thêm »

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .