Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Điều kiện chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất ở

17:06 CH
Thứ Sáu 18/03/2022
 654

Hiện nay, với nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở hay cơ sở kinh doanh, nhiều hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đổi đất trồng cây lâu năm thành đất ở. Vậy phải nắm rõ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất và thủ tục chuyển đổi như thế nào. Sau đây, Công ty Luật TNHH Sao Sáng xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:

Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm thành đất ở

Theo quy định tại Điều 10 Luật đất đai năm 2013 thì đất trồng cây lâu năm là một trong những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, còn đất ở được xác định thuộc loại đất phi nông nghiệp. Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm:

“Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;”

Đồng thời, theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013 thì căn cứ để Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là dựa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Dựa vào nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm lên đất thổ cư

Căn cứ pháp lý Nghị Định số 43/2014/NĐ-CP sửa đổi bổ sung theo NĐ 01/2017/NĐ - CP tại Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất

Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai''

1. Thời gian thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

a) Giao đất, cho thuê đất là không quá 20 ngày không kể thời gian thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng;

b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Nghĩa vụ tài chính

Khi hồ sơ được cấp phép chuyển mục đích sử dụng đất, người có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất đó cần phải hoàn thành những nghĩa vụ tài chính sau:

+ Tiền sử dụng đất: được tính bằng giá chênh lệch giữa giá đất trồng cây lâu năm và giá đất ở. Để biết cụ thể hơn cần tham khảo xem tại địa phương quy định chi tiết về bảng giá chuyển đổi mục đích sử dụng đất để biết rõ hơn giá đất theo giá nhà nước của đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư.

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  Quy định trong bảng giá của địa phương

+ Ngoài ra còn có thể phát sinh thêm một số loại phí: Phí thẩm định hồ sơ, phí đo đạc địa chính, phí trích lục bản đồ, …

 

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .