Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Có sang tên sổ đỏ cho con dưới 18 tuổi được không ?

9:49 SA
Thứ Ba 22/03/2022
 509

Hiện nay có rất nhiều cha mẹ hay người thân trong gia đình đặt câu hỏi muốn thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho con, cháu của mình. Tuy nhiên, có rất nhiều người băn khoăn liệu người dưới 18 tuổi có được phép đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Nếu sang tên cho người dưới 18 tuổi có vi phạm pháp luật hay không ?

Căn cứ điều 188 Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định người sử dụng đất được phép chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đảm bảo 4 điều kiện sau đây:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật đất đai 2013
  • Đất không có tranh chấp.
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Trong thời hạn sử dụng đất

         Người dưới 18 tuổi là người chưa thành niên, do đó một số giao dịch người dưới 18 tuổi sẽ không được tự mình thực hiện mà vẫn phải dựa vào người đại diện theo pháp luật.

         Căn cứ Điều 21 Bộ luật dân sự 2015 quy định đối với người chưa thành niên (người chưa đủ 18 tuổi) được phép tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trừ các giao dịch liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và những giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

         Bên cạnh đó Luật đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chỉ rõ:

  • Người dưới 18 tuổi không thuộc các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
  • Trong quy định về thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cũng không đề cập đến độ tuổi của người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do vậy, người dưới 18 tuổi vẫn có quyền đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bởi pháp luật chỉ hạn chế người dưới 18 tuổi tự thực hiện các giao dịch liên quan đến bất động sản chứ chứ không quy định độ tuổi được đứng tên trên Sổ đỏ.

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .