Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ (HỢP ĐỒNG LI-XĂNG): NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

Trên thực tế, quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) hiện nay được pháp luật Việt Nam bảo vệ và quy định khá cụ thể. Theo đó, một trong những quyền của chủ sở hữu quyền SHTT có các quyền chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người khác. Vậy để thực hiện việc chuyển giao như trên, chủ sở hữu sẽ thường sử dụng hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ (hợp đồng li-xăng). Để hiểu rõ hơn về hợp đồng li-xăng, quý độc giả hãy tham khảo bài viết dưới đây.  

Cơ sở pháp lý

Luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi năm 2022) (gọi tắt là Luật SHTT)

1. Khái niệm hợp đồng li-xăng

Li-xăng được phiên âm từ từ “license” nghĩa là cho phép, cấp phép,… Vậy hợp đồng li-xăng là sự chuyển quyền sử dụng và việc chủ quyền sở hữu trí tuệ (người cấp li-xăng) cho phép người khác (người nhận li-xăng) sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ của mình, trong khi vẫn tiếp tục giữ quyền sở hữu các quyền đó.

2. Đối tượng của hợp đồng li-xăng

2.1. Quyền tác giả và quyền liên quan, gồm:

- Quyền nhân thân (Khoản 3 Điều 19 Luật SHTT);

- Quyền tài sản của quyền tác giả (Điều 20 Luật SHTT);

- Quyền tài sản của người biểu diễn (khoản 3 Điều 29 Luật SHTT);

- Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình (Điều 30 Luật SHTT);

- Quyền của tổ chức phát sóng (Điều 31 Luật SHTT)

2.2. Quyền sở hữu công nghiệp, gồm:

- Sáng chế;

- Kiểu dáng công nghiệp;

- Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

- Nhãn hiệu;

- Bí mật kinh doanh.

2.3. Quyền đối với giống cây trồng:

- Vật liệu nhân giống

- Vật liệu thu hoạch.

3. Chủ thể của hợp đồng li-xăng

3.1. Bên chuyển quyền:

- Người có quyền chuyển quyền sử dụng là chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ

- Là người được chủ sở hữu quyền SHTT chuyển quyền sử dụng độc quyền quyền SHTT và được phép chuyển giao quyền sử dụng cho một bên thứ ba

Lưu ý: người chuyển quyền sử dụng chỉ được phép chuyển giao quyền thuộc về mình, nếu quyền SHTT thuộc sở hữu chung thì việc chuyển quyền phải được sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu.

3.2. Bên được chuyển quyền:

Là tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hoặc khai thác đối tượng sở hữu công nghiệp

4. Phân loại hợp đồng li-xăng

4.1. Theo phạm vi quyền của bên nhận li-xăng

- Li-xăng độc quyền: bên chuyển quyền chuyển giao độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho bên được chuyển quyền, trong đó bên chuyển quyền không được chuyển quyền sử dụng đối tượng của hợp đồng cho bất kỳ bên thứ ba khác mà chưa được bên được chuyển quyền cho phép trong phạm vi chuyển quyền sử dụng đã ký kết.

- Li-xăng không độc quyền: ngược lại với li-xăng độc quyền thì li-xăng không độc quyền sẽ cho phép bên chuyển quyền được chuyển quyền sử dụng đối tượng của hợp đồng cho bên thứ ba trong phạm vi quyền sử dụng đã ký kết.

4.2. Theo ý chí của các bên

- Hợp đồng li-xăng. Dựa theo thỏa thuận giữa bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

- Chuyển quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước (li-xăng cưỡng bức). Hình thức này chỉ áp dụng đối với sáng chế.

5. Hình thức hợp đồng li-xăng

Hợp đồng li-xăng phải được lập thành văn bản.

6. Nội dung của hợp đồng li-xăng

Nhìn chung, hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ có những nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ của các bên

- Đối tượng chuyển quyền. Nên nêu rõ cụ thể đối tượng nào của sở hữu trí tuệ.   

- Dạng hợp đồng (độc quyền, không độc quyền,…)

- Phạm vi và thời hạn chuyển quyền

- Chi phí, phương thức thanh toán

- Quyền và nghĩa vụ các bên

- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng

- Phương thức giải quyết tranh chấp

Lưu ý: Việc thực hiện, sửa đổi, chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng được áp dụng theo quy định của luật dân sự.

Kết luận, việc chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ chỉ cho phép bên được chuyển quyền sử dụng quyền chứ không biến họ thành chủ sở hữu của quyền sở hữu trí tuệ. Để chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ có thể chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ cho một bên thông qua hợp đồng li-xăng một cách nhanh chóng, chủ sở hữu có thể dựa vào những lưu ý đã được đề cập phía trên.

Trên đây là nội dung Công ty Luật TNHH Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về các quy định liên quan tới hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Nếu có vấn đề còn thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 0936.65.36.36 – 0972.17.27.57 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .