Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ

17:04 CH
Thứ Sáu 08/12/2023
 58

Xác định thời hiệu khởi kiện là một trong những yếu tố quan trọng trong hoạt động tố tụng dân sự, tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các quy định pháp luật về vấn đề này để có thể bảo vệ được tốt nhất quyền và lợi ích của mình. Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết về thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự và thời hiệu giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

1. Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là gì? Cách tính thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Theo Điều 150 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự là thời hạn mà các chủ thể trong vụ án có quyền khởi kiện đến Toà án để yêu cầu cơ quan này giải quyết vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể đó khi bị xâm phạm. Nếu thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự đã hết thì các chủ thể cũng mất quyền khởi kiện vụ án dân sự.

Bên cạnh đó, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.

Điều 151 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Thời hiệu được tính từ thời điểm bắt đầu ngày đầu tiên của thời hiệu và chấm dứt tại thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hiệu”. Theo đó, thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được bắt đầu tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết/phải biết về quyền cũng như lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Đối với thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự thì được tính từ ngày phát sinh quyền yêu cầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

 

2. Trường hợp nào không áp dụng thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự?    

Theo Điều 155 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hiệu khởi kiện không áp dụng trong trường hợp sau đây:

  • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
  • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
  • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.
  • Trường hợp khác do luật quy định.

Đồng thời, theo Điều 156 Luật này, các khoảng thời gian sau đây sẽ không tính vào thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự, thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự:

  • Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho chủ thể có quyền khởi kiện, quyền yêu cầu không thể khởi kiện, yêu cầu trong phạm vi thời hiệu;
  • Người có quyền khởi kiện, người có quyền yêu cầu là người chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mà chưa có người đại diện;
  • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chưa có người đại diện khác thay thế trong trường hợp người đại diện chết nếu là cá nhân, chấm dứt tồn tại nếu là pháp nhân; hoặc người đại diện vì lý do chính đáng mà không thể tiếp tục đại diện được.

3. Bắt đầu lại thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự

Điều 157 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định có 03 trường hợp thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự bắt đầu lại gồm:

  • Bên có nghĩa vụ thừa nhận một phần/toàn bộ nghĩa vụ với người khởi kiện.
  • Bên có nghĩa vụ thừa nhận/thực hiện xong một phần nghĩa vụ với người khởi kiện.
  • Các bên tự hoà giải với nhau.

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email: luatsaosang@gmail.com hoặc qua Tổng đài tư vấn: 0936.65.3636 – 0972.17.27.57 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Sao Sáng. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .