Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Có thể chuyển nhượng hoặc tặng cho 1 phần Vốn điều lệ của công ty TNHH cho cá nhân, tổ chức khác không?

13:46 CH
Thứ Bảy 22/04/2023
 346

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được hiểu là thành viên hoặc chủ sở hữu chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp của mình cho thành viên hay cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên của công ty thông qua một trong các hình thức sau: mua bán, tặng cho, thừa kế,...

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

 • Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
 • Chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty (với cùng điều kiện chào bán như đối với các thành viên còn lại của công ty) nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại (Điều 51) hoặc chuyển nhượng (Điều 52) theo quy định LDN 2020 trong các trường hợp sau đây:

 • Người thừa kế của thành viên góp vốn không muốn trở thành thành viên;
 • Người được tặng cho phần vốn góp từ thành viên góp vốn không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên mới;
 • Thành viên công ty là tổ chức giải thể hoặc bị phá sản.

Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

 • Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;
 • Người được tặng cho nhưng không thuộc đối tượng thừa kế thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Như vậy, LDN 2020 cho phép thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên công ty trong các trường hợp nêu ở trên.

Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

 • Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
 • Chuyển nhượng cho người không phải là thành viên công ty (với cùng điều kiện chào bán như đối với các thành viên còn lại của công ty) nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Phần vốn góp của thành viên được công ty mua lại (Điều 51) hoặc chuyển nhượng (Điều 52) theo quy định LDN 2020 trong các trường hợp sau đây:

 • Người thừa kế của thành viên góp vốn không muốn trở thành thành viên;
 • Người được tặng cho phần vốn góp từ thành viên góp vốn không được Hội đồng thành viên chấp thuận làm thành viên mới;
 • Thành viên công ty là tổ chức giải thể hoặc bị phá sản.

Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:

 • Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;
 • Người được tặng cho nhưng không thuộc đối tượng thừa kế thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Như vậy, LDN 2020 cho phép thành viên góp vốn có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho cá nhân, tổ chức khác không phải là thành viên công ty trong các trường hợp nêu ở trên.

Trên đây là nội dung Luật Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về có thể chuyển nhượng hoặc tặng cho 1 phần Vốn điều lệ của công ty TNHH cho cá nhân, tổ chức khác không?. Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 09366536 36 – 0972172757 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .