Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Có được chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác trong khu công nghiệp không ?

16:29 CH
Thứ Sáu 30/06/2023
 1105

Khu công nghiệp đóng vai trò là một trong những tiềm lực quyết định đến sự phát triển lĩnh vực công nghiệp nói riêng và nền kinh tế quốc gia nói chung. Hiện nay, việc tổ chức và triển khai thực hiện các dự án nằm trong khu công nghiệp là mục tiêu mũi nhọn của các tổ chức, cưo quan, ban ngành. Đặc biệt gần đây có sự quan tâm ngày càng lớn đối với vấn đề chuyển nhượng dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Cụ thể như về trình tự , thủ tục chuyển nhượng dự án trong khu công nghiệp, hồ sơ chuyển nhượng,... Bài viết sau đây, Công ty Luật TNHH Sao Sáng sẽ làm rõ giúp quý khách hàng hiểu rõ về trình tự và thủ tục này.

Về quyền thay đổi nhà đầu tư

Theo Khoản 1 Điều 48 của Nghị định Số: 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư thì:“Nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của mình cho nhà đầu tư khác theo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư 2020. Trường hợp chuyển nhượng dự án phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, pháp luật hiện hành cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho Nhà đầu tư khác nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư 2020, đó là:

- Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư 2020;

- Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư 2020

- Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

- Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

- Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều này, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

Dẫn chiếu theo các quy định trên và theo thông tin nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên thì Công ty và Nhà đầu tư khác có thể ký kết  Hợp đồng Chuyển nhượng dự án đầu tư và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Luật đầu tư để điều chỉnh Nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, các thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp sẽ được thay đổi sang Nhà đầu tư mới.

 Trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án

Trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư được quy định tại Điều 41 Luật đầu tư 2020 và Điều 48 Nghị định Số: 31/2021/NĐ-CP nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, cụ thể như sau:

Hồ sơ bao gồm:
 
Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;
- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;
- Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có); - Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);
- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

 Trình tự thủ tục thực hiện:

Bước 1: Công ty Anh/Chị nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ tiến hành xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email: luatsaosang@gmail.com hoặc qua Tổng đài tư vấn: 0936.65.3636 – 0972.17.27.57 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Sao Sáng. Trân trọng cảm ơn!

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .