Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Tranh chấp thừa kế trong trường hợp chưa có đăng ký kết hôn

16:24 CH
Thứ Sáu 06/08/2021
 1387

Trường hợp không có đăng ký kết hôn, một bên chết thì bên còn lại có được hưởng thửa kế không

Để xác định một người có được hưởng thừa kế của bên còn lại khi không có đăng ký kết hôn không thì trước hết cần hiểu quy định của pháp luật về việc xác định quan hệ vợ chồng hợp pháp.

1. Xác định quan hệ vợ chồng hợp pháp

  • Trường hợp nam nữ sống chung với nhau như vợ chồng trước ngày 03/01/1987 (ngày có hiệu lực của Luật hôn nhân và gia đình 1986) dù không đăng ký kết hôn vẫn được công nhận là vợ chồng hợp pháp.
  • Trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 mà có đủ điều kiện kết hôn thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn (bắt buộc). Thời hạn đi đăng ký là 02 năm, kể từ ngày  01/01/2001 đến ngày 01/ 01/2003.  Nếu sau 01/01/2003 mà họ vẫn không đăng ký kết hôn thì pháp luật không công nhận họ là vợ chồng hợp pháp.
  • Trường hợp nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng sau ngày 01/01/2001 mà không đăng ký kết hôn thì không được pháp luật công nhận quan hệ vợ chồng là hợp pháp.

2. Xác định quyền hưởng thừa kế của một bên khi bên còn lại đã mất

  • Trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03/01/1987, nếu có một bên chết trước, thì bên vợ hoặc chồng còn sống được hưởng di sản của bên chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế.
  • Trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng từ ngày 03/01/1987 đến ngày 01/01/2001 mà có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 thì có nghĩa vụ đăng ký kết hôn trong thời hạn hai năm, kể từ ngày 01/01/2001 đến ngày 01/01/2003; do đó cho đến trước ngày 01/01/2003 mà các bên có đăng ký kết hôn, có một bên vợ hoặc chồng chết trước thì bên chồng hoặc vợ còn sống được hưởng di sản của bên chết để lại theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trong trường hợp sau ngày 01/01/2003 họ vẫn chưa đăng ký kết hôn mà có một bên vợ hoặc chồng chết trước và có tranh chấp về thừa kế thì họ không được công nhận quan hệ vợ chồng và do đó không được quyền hưởng thừa kế của bên đã mất.
  • Trường hợp nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng sau ngày 01/01/2001 mà không đăng ký kết hôn thì không được công nhận quan hệ vợ chồng hợp pháp và không được hưởng thừa kế của bên đã mất.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .