Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

10:57 SA
Thứ Ba 12/04/2022
 511

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thủ tục đầu tiên mà nhà đầu tư nước ngoài cần phải thực hiện khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam. Vậy trường hợp nào thì nhà đầu tư phải thực hiện xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trường hợp nào thì không cần theo quy định của pháp luật? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?  

Hãy cùng Luật Sao Sáng tìm hiểu các quy định của pháp luật về vấn đề này.

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ, CÁC TRƯỜNG HỢP CẦN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư – Khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư năm 2020.

Như vậy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp cho nhà đầu tư ghi nhận về các thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Các trường hợp cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 Luật đầu tư năm 2020 các trường hợp cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

  • Dự án của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.”

Từ quy định trên ta có thể thấy khi nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư vào Việt Nam bằng hình thức thành lập tổ chức kinh tế (thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, hay tổ chức khác thực hiện đầu tư kinh doanh) hoặc thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC cần thực hiện việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong một số trường hợp theo luật định.

Cũng tại Khoản 2 điều này, Luật đầu tư quy định các trường hợp không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

  • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
  • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật này;
  • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Ngoài ra, trường hợp không cần phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng nhà đầu tư có  nhu cầu thì cũng được xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ:

Tùy thuộc vào quy mô, hình thức đầu tư của nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ gồm các cơ quan sau:

- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và các trường hợp sau:

- Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

          + Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

          + Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;

          + Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Hồ sơ thực hiện:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trình tự thực hiện:

- Nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư

- Thực hiện bổ sung tài liệu trong trường hợp còn thiếu

- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

DỊCH VỤ CỦA LUẬT SAO SÁNG

          Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói dựa trên các thông tin, yêu cầu và tài liệu quý khách hàng cung cấp.

Luật Sao Sáng sẽ thực hiện tư vấn tòa bộ các vấn đề liên quan, hướng dẫn chi tiết cách chuẩn bị các tài liệu, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đầy đủ chính xác theo quy định của pháp luật.

Vui lòng hệ với chúng tôi qua email: luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 0936.65.36.36 để nhận được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

 

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .