Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

QUY ĐỊNH VỀ TĂNG, GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

22:10 CH
Thứ Sáu 23/12/2022
 579

Trong quá trình hoạt động kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có quyền tái cấu trúc và đăng ký tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2020. Vậy pháp luật hiện hành đã quy định về vấn đề tăng và giảm vốn điều lệ trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quy định với nội dung như thế nào? Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tới bạn đọc để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

1. Quy định về vốn điều lệ trong Công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020 quy định:

“1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2.Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

2. Các trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Theo quy định tại Điều 68 Luật doanh nghiệp mới nhất, thì để thực hiện tăng vốn điều lệ của công ty TNHH 2 thành viên doanh nghiệp phải thuộc một trong các trường hợp sau:

+) Trường hợp tăng vốn góp của các thành viên: Trường hợp này các thành viên góp vốn sẽ quyết định tăng mức vốn và các thành viên sẽ tăng theo tỷ lệ đã góp vốn trước đây. Sau đó các thành viên có thể thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho các thành viên khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Hoặc trong trường hợp có thành viên của công ty TNHH 2 thành viên không thực hiện góp thêm vốn hoặc chỉ góp một phần trong vốn góp thêm thì nếu các thành viên không có thỏa thuận thì số vốn góp thêm còn lại này sẽ được chia cho các thành viên góp vốn khác theo tương ứng với tỷ lệ vốn góp của họ trong tổng vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên.

+) Trường hợp tăng vốn góp do tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới: Đây là trường hợp sẽ có sự thêm thành viên mới để thực hiện tăng vốn điều lệ. Trường hợp này công ty TNHH 2 thành viên phải tiến hành họp hội đồng thành viên quyết định về việc tăng vốn điều lệ.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ thuộc 01 trong 02 trường hợp trên, công ty TNHH 2 thành viên phải tiến hành gửi báo cáo lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về các trường hợp giảm vốn trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau :

+)  Trường hợp giảm vốn do hoàn trả phần vốn góp cho thành viên:

Căn cứ điểm a Khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 20220:

" Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn bằng việc hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được giảm vốn trong trường hợp này khi đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;"

+) Trường hợp giảm vốn điều lệ khi Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên:

Theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên mua lại phần vốn góp của thành viên công ty khi:

“1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

b) Tổ chức lại công ty;

c) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

2. Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định quy định tại khoản 1 Điều này.”

+) Trường hợp giảm vốn điều lệ do vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn:

Căn cứ tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020:

“2. Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

3. Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

a) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

b) Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

c) Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

4. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.”

Như vây, trong trường hợp sau 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà thành viên trong công ty chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định.

Trên đây là nội dung Công ty Luật TNHH Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về quy định tăng giảm vốn điều lệ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Nếu có vấn đề còn thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 0936.65.36.36 – 0972.17.27.57 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .