Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

13:39 CH
Thứ Sáu 28/10/2022
 753

Vận chuyển trái phép chất ma túy cũng như các hành vi tàng trữ hay mua bán ma túy, đều là một trong những hành vi vi phạm điều cấm theo pháp luật hiện hành. Theo đó, người nào thực hiện hành vi vận chuyển trên có thể sẽ bị truy cứu với tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 250, Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Dưới đây, Luật Sao Sáng sẽ phân tích nội dung để xem xét một hành vi phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và khung hình phạt đối với tội phạm này.

1. Các yếu tố cấu thành tội vận chuyển trái phép chất ma túy

a, Mặt chủ thể

Chủ thể của các tội vận chuyển trái phép chất ma túy là người có năng lực trách nhiệm hình sự.

Bên cạnh đó, các đồng phạm như: người tổ chức, người xúi giục, người giúp sức cho người thực hiện một trong các hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy (được nêu ở mục c của khái niệm của tội này) cũng đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội mua vận chuyển phép chất ma túy.

b, Mặt chủ quan

Người phạm tội thực hiện tội phạm nêu trên với lỗi cố ý trực tiếp hoặc gián tiếp.

+ Trường hợp cố ý trực tiếp, người phạm tội tuy nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra

+ Trường hợp cố ý gián tiếp, người phạm tội có nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xảy ra; tuy không mong muốn hậu quả xảy ra nhưng vẫn có ý thức để mặc.

c, Mặt khách thể

Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy.

d, Mặt khách quan

Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi chuyển dịch bất hợp pháp chất ma túy từ nơi này đến nơi khác dưới mọi hình thức (có thể bằng các phương tiện khác nhau như ô tô, tàu thủy, tàu bay,…; trên các tuyến đường khác nhau như đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường bưu điện…; có thể bằng các phương thức khác như cho vào túi áo, nuốt vào trong bụng, để trong hành lý như vali, túi xách,…) mà không nhằm mục đích mua bán, tàng trữ hay sản xuất các chất này.

Trường hợp người giữ hộ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy cho người khác dù biết rõ mục đích mua bán trái phép chất ma túy của người đó thì bị truy cứu hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy với vai trò đồng phạm.

2. Khung hình phạt của tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội vận chuyển trái phép chất ma túy có thể bị áp dụng một trong các khung hình phạt sau:

Thứ nhất, phạt tù từ 02 năm đến 07 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà vẫn vi phạm;

(ii) Vận chuyển nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca với khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;

(iii) Vận chuyển các chất như Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine.+ , MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

(iv) Vận chuyển từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca;

(v) Vận chuyển khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam quả thuốc phiện khô;

(vi) Vận chuyển quả thuốc phiện tươi với khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;

(vii) Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;

(ix) Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;

(x) Vận chuyển 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp trên.

Thứ hai, phạt tù từ 07 năm đến 15 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Phạm tội có tổ chức;

(ii) Phạm tội hai lần trở lên;

(iii) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội;

(iv) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội;

(v) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;

(vi) Vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới;

(vii) Vận chuyển nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca với khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;

(viii) Vận chuyển các chất như Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

(ix) Vận chuyển từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca;

(x) Vận chuyển khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam quả thuốc phiện khô;

(xi) Vận chuyển quả thuốc phiện tươi với khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;

(xii) Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;

(xiii) Vận chuyển các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;

(xiv) Vận chuyển 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp trên.

(xv) Tái phạm nguy hiểm.

Thứ ba, phạt tù từ 15 năm đến 20 năm nếu vận chuyển:

(i) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca với khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;

(ii) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA với khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;

(iii) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca với khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;

(iv) Quả thuốc phiện khô với khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam hoặc từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam với quả thuốc phiện tươi;

(v) Các chất ma túy khác ở thể rắn với khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam hoặc từ 250 mililít đến dưới 750 mililít với thể lỏng;

(vi) Vận chuyển 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp trên.

Thứ tư, phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình đối với các trường hợp vi phạm sau:

(i) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca với khối lượng từ 05 kilôgam trở lên;

(ii) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA với khối lượng từ 100 gam trở lên;

(iii) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca với khối lượng từ 75 kilôgam trở lên;

(iv) Quả thuốc phiện khô với khối lượng từ 600 kilôgam trở lên hoặc từ 150 kilôgam trở lên; với quả thuốc phiện tươi;

(v) Các chất ma túy khác ở thể rắn với khối lượng từ 300 gam trở lên hoặc từ 750 mililít trở lên với thể lỏng;

(vi) Vận chuyển 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các trường hợp trên.

Như vậy, đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy thì sẽ bị phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định của BLHS hiện nay.

3. Không biết đang vận chuyển trái phép chất ma túy có bị xử lý hình sự?

Ví dụ: Vào ngày 25/6/2022, tôi có nhận vận chuyển đơn hàng của anh A. Địa chỉ giao hàng: Nhà anh B. Gói hàng được anh A bọc kín và tôi không hề biết bên trong có chứa gì. Trong quá trình vận chuyển, tôi bị công an bắt giữ và phát hiện trong túi hàng có chứa ma túy. Vậy tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy không? Xin cảm ơn.

Căn cứ vào quy định pháp luật trên, trong trường hợp này cơ quan công an sẽ xác minh, lấy lời khai và điều tra xem bạn có liên quan, đồng phạm tới vụ vận chuyển ma túy này hay không.

Nếu như qua việc điều tra, cơ quan điều tra xác định được bạn hoàn toàn không biết có ma túy trong gói hàng anh A nhờ bạn vận chuyển sang nhà anh B. Bạn chỉ là người vận chuyển hàng hóa thì bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Còn nếu qua việc điều tra, cơ quan điều tra xác định được bạn biết rõ trong gói hàng anh A nhờ vận chuyển có chứa ma túy nhưng vẫn tham gia vận chuyển thì bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Phụ thuộc vào khối lượng ma túy bạn vận chuyển để xác định khung hình phạt theo quy định tại Điều 250 Bộ luật Hình sự, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trên đây là nội dung Luật Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về tội vận chuyển trái phép chất ma túy bị xử lý như thế nào. Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 0936 65 36 36 - 0972172757 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .