Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Trường hợp nào phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản?

9:35 SA
Thứ Tư 31/01/2024
 44

1. Hợp đồng lao động là gì?

Bộ luật lao động 2019 đã có quy định cụ thể về định nghĩa thế nào là “Hợp đồng lao động tại Điều 13:

Điều 13. Hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Theo Điều 13, hợp đồng lao động mang tính chất thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong đó người sử dụng lao động có trả công, tiền lương cho người lao động. Nếu các văn bản dù không đặt tên là hợp đồng lao động nhưng có nội dung thể hiện việc làm có trả công, tiền lương và có sự quản lý, giám sát, điều hành của người sử dụng lao động thì thỏa thuận đó cũng được coi là hợp đồng hợp lệ.

2. Trường hợp nào phải ký hợp đồng bằng văn bản?

Hình thức của hợp đồng lao động đã được quy định rõ ràng tại Điều 14 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 19. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này”.

Điều 19 quy định hợp đồng lao động có thể được ký bằng hình thức: văn bản, thông điệp dữ liệu thông qua phương tiện điện tử và lời nói. Trong đó, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử đáp ứng yêu cầu của pháp luật sẽ có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Còn hợp đồng lao động bằng lời nói chỉ được phép áp dụng cho hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng. Tuy nhiên, trừ trường hợp giao kết hợp đồng với người giúp việc, người dưới 15 tuổi, nhóm người lao động thông qua người được ủy quyền để làm công việc dưới 12 tháng. Cụ thể:

  • Sử dụng người lao động chưa đủ 15 tuổi: phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó (Điềm a Khoản 1 Điều 145 Bộ luật lao động năm 2019);
  • Sử dụng lao động là người giúp việc gia đình (Khoản 1 Điều 162 Bộ luật lao động năm 2019);
  • Ký hợp đồng với nhóm người lao động làm công việc dưới 12 tháng thông qua một người ủy quyền (khoản 2 Điều 18 Bộ luật lao động năm 2019).

Như vậy, nếu người lao động thuộc 03 trường hợp trên thì người sử dụng lao động sẽ phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản với họ. Nếu không thuộc 03 trường hợp trên, các bên có thể lựa chọn hình thức hợp đồng lao động tùy thuộc vào thời hạn và tính chất công việc.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi, hy vọng rằng những ý kiến tư vấn này sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà Quý vị đang quan tâm. Để có thể làm rõ hơn và chi tiết từng vấn đề nêu trên cũng như các vấn đề pháp lý mà Quý vị đang cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn, xin vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi theo địa chỉ email: luatsaosang@gmail.com hoặc qua Tổng đài tư vấn: 0936.65.3636 - 0972.17.27.57 để nhận được sự tư vấn, giải đáp và hỗ trợ từ Luật Sao Sáng. Trân trọng cảm ơn !

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .