Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Điều kiện và thủ tục xin cấp phép kinh doanh bán lẻ xăng dầu?

14:38 CH
Thứ Tư 06/07/2022
 479

Xăng dầu là nguyên liệu tiêu thụ phổ biến, rộng rãi ở khắp đất nước. Do vậy, kinh doanh xăng dầu thu hút nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, kinh doanh xăng dầu là một ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, kể cả thương nhân xuất khẩu, pha chế xăng dầu,... đến đại lý bán lẻ xăng dầu đều phải tuân thủ theo một điều kiện nhất định. Dưới đây là một số quy định của pháp luật về điều kiện, thủ tục xin cấp phép kinh doanh xăng dầu:

1. Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

Theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về điều kiện để cửa hàng bán lẻ xăng dầu được Sở Công Thương cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu:

“1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

2. Có cầu cảng chuyên dụng nằm trong hệ thống cảng quốc tế của Việt Nam, bảo đảm tiếp nhận được tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu khác có trọng tải tối thiểu bảy nghìn tấn (7.000 tấn), thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng từ năm (05) năm trở lên.

3. Có kho tiếp nhận xăng dầu nhập khẩu dung tích tối thiểu mười lăm nghìn mét khối (15.000 m3) để trực tiếp nhận xăng dầu từ tàu chở xăng dầu và phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng khác, thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau ba (03) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với hệ thống kho, đủ đáp ứng tối thiểu một phần ba (1/3) nhu cầu dự trữ của thương nhân quy định tại Khoản 1 Điều 31 Nghị định này.

4. Có phương tiện vận tải xăng dầu nội địa thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng của thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ năm (05) năm trở lên.

Sau hai (02) năm kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc đồng sở hữu với số vốn góp tối thiểu năm mươi mốt phần trăm (51%) đối với các phương tiện vận tải xăng dầu nội địa có tổng sức chứa tối thiểu là ba nghìn mét khối (3.000 m3).

5. Có hệ thống phân phối xăng dầu: Tối thiểu mười (10) cửa hàng bán lẻ thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu của doanh nghiệp, tối thiểu bốn mươi (40) tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

Mỗi năm, kể từ khi được cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, phải sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu tối thiểu bốn (04) cửa hàng bán lẻ xăng dầu, cho đến khi đạt tối thiểu một trăm (100) cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của thương nhân.

6. Phù hợp với quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

7. Thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay không bắt buộc phải có hệ thống phân phối quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng phải có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu của thương nhân.”

2. Hồ sơ đề nghị cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

- Đơn đề nghị cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Thực hiện theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

- Bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định này. Và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

- Bản sao chứng chỉ ; Hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này.

- Danh sách cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu hoặc sở hữu và đồng sở hữu. Danh sách tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân. Sao cho áp ứng điều kiện 5 nêu trên, kèm theo các tài liệu chứng minh.

3. Trình tự cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện theo thủ tục bán lẻ xăng dầu

Trước hết, thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương nơi đặt cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Nếu chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc. TÍnh kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương sẽ có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Tiếp theo, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định. Và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân.

Trường hợp từ chối cấp GCN, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản. Và nêu rõ lý do yêu cầu thương nhân bổ sung.

Lưu ý; GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày cấp mới.

Thương nhân được cấp GCN cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải nộp các khoản phí. Kèm theo lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

Công ty Luật TNHH Sao Sáng với đội ngũ luật sư, chuyên viên hỗ trợ pháp lý có nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc các câu hỏi liên quan đến mọi lĩnh vực, để tư vấn cho Quý khách hàng có những phương hướng tối ưu và hiệu quả.

Trân trọng Kính chào!

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .