Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

Xe ô tô tự cháy có được bảo hiểm đền bù hay không?

14:31 CH
Thứ Tư 20/07/2022
 1763

Trong thời gian tôi không ở nhà có để xe ô tô ở nhà tự nhiên cháy dữ dội lúc tôi về chỉ còn khung mà trong khi tôi đã đóng bảo hiểm vật chất. Tôi có được đề bù thiệt hại tài sản theo hợp bảo hiểm hay không?

Trả lời:

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Sao Sáng. Đối với các yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, chúng tôi có một số trao đổi như sau:

Căn cứ vào Điều 15 Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm Luật kinh doanh bảo hiểm xã hội

“1. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.

2. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết, trong đó có thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm về việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm.

3. Có bằng chứng về việc hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm.”

            Như vậy anh phải đăng ký hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới và đã thanh toán khoản phí theo hợp đồng mới có hiệu lực theo luật định.

            Theo khoản 3 Điều 16 loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

“3. Không áp dụng điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

a) Bên mua bảo hiểm vi phạm pháp luật do vô ý;

b) Bên mua bảo hiểm có lý do chính đáng trong việc chậm thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc xảy ra sự kiện bảo hiểm.”

            Đồng thời theo điều 46 Căn cứ bồi thường Luật Kinh doanh bảo hiểm xã hội

“1. Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

2. Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm không vượt quá số tiền bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm.

3. Ngoài số tiền bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực hiện chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.”

            Tóm lại sau khi giao dịch ký kết hợp đồng đã thanh toán đủ phí bảo hiểm và không nằm trong xe của bạn không nằm trong trường hợp ngoại trừ sẽ được bồi thường theo phần trăm của xe bị hỏa hoạn vào thời điểm bạn mua bảo hiểm xe cơ giới.

   Trên đây là nội dung Luật Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc về việc xe hỏa hoạn hoàn toàn có được đề bù theo bảo hiểm hay không. Nếu có vấn đề nào còn thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email:luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 09366536 36 – 0972172757 để được tư vấn, hỗ trợ nhanh nhất.

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .