Công ty luật TNHH Sao Sáng

luatsaosang@gmail.com 0936653636

BẢO HIỂM Y TẾ CHO THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

15:35 CH
Thứ Tư 08/11/2023
 283

Khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế giúp thân nhân người có công bớt đi gánh nặng kinh tế cho gia đình khi ốm đau. Chính vì vậy Chính phủ đã đưa ra những chính sách ưu đãi đối với đối tượng này.

1. Thân nhân người có công với cách mạng gồm những ai?

Theo Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020 quy định về đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng cụ thể như sau:

Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

"2. Thân nhân của người có công với cách mạng bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sỹ."

Như vậy, theo quy định trên thì thân nhân người có công với cách mạng bao gồm những người sau đây:

- Cha đẻ, mẹ đẻ.

- Vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi).

- Người có công nuôi liệt sỹ.

2. Thân nhân người có công với cách mạng có mức hưởng chế độ bảo hiểm y tế như thế nào?

Đầu tiên, tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế như sau:

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

...

"3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;"

Theo đó, thân nhân người có công với cách mạng là đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế

"1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

...

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

...”

Như vậy, từ những quy định trên thì thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ thì được hưởng mức 100% bảo hiểm y tế;

Thân nhân của người có công với cách mạng trừ các đối tượng trên thì được hưởng 95% mức bảo hiểm y tế.

3. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng là bao nhiêu?

Theo Điều 3 Nghị định 75/2021/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định mức chuẩn trợ cấp ưu đãi:

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

"1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.”

Đồng thời, tại Phụ lục 4 Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng ban hành kèm theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng bao gồm:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân nhận được hưởng 31,0 lần mức chuẩn tương ứng 63.705.000 đồng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì thân nhân nhận được hưởng 15,5 lần mức chuẩn tương ứng 31.852.500 đồng.

- Liệt sĩ: Trợ cấp một lần khi truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công” đối với thân nhân liệt sĩ hoặc người thừa kế của liệt sĩ được hưởng 20,0 lần mức chuẩn tương ứng 41.100.000 đồng.

Trên đây là nội dung Công ty Luật TNHH Sao Sáng gửi đến quý bạn đọc quy định về chế độ bảo hiểm y tế cho thân nhân của người có công với cách mạng. Nếu có vấn đề còn thắc mắc cần được hỗ trợ giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email: luatsaosang@gmail.com hoặc hotline: 0936.65.36.36 – 0972.17.27.57 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất

Bài viết cùng chuyên mục

Bản đồ

Luật sư sẽ liên hệ lại với bạn ngay lập tức khi nhận được lịch

Danh mục

Tin mới

. .